Thema 5

English follows Dutch

Ontwikkelen en bouwen

Voor het onderzoek naar de kleinste deeltjes is geavanceerde techniek nodig. Vaak moet die nog ontwikkeld worden. Nikhef heeft een lange traditie in het zelf ontwerpen en bouwen van de benodigde technologie voor grote experimenten.

De technische afdelingen vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van het instituut. Hun werk geeft Nikhef-wetenschappers een stevige ingang bij internationale projecten en samenwerkingen in deeltjes-, astrodeeltjes- en zwaartekrachtsgolvenonderzoek.

In Amsterdam zijn drie grote technische afdelingen van Nikhef gevestigd: Mechanische Technologie, Elektronica Technologie en Computer Technologie. Daarnaast heeft Nikhef afdelingen voor Detector R&D en Physics Data Processing. Er zijn werkplaatsen, laboratoria en ontwerp- en serverruimtes. Nikhef huisvest en beheert ook een van de grote dataknooppunten in het netwerk dat onderzoekers verbindt met de meetgegevens op onder meer CERN.

Designing and building

Particle physics research requires advanced technology. Often this has yet to be developed. Nikhef has a long tradition of designing and building the necessary technology for large  experiments.

The technical departments are thereby an essential part of the institute. Their work gives Nikhef scientists a solid entry into international projects and collaborations in particle, astroparticle and gravitational wave research.

Amsterdam is home to three large technical departments of Nikhef: Mechanical Technology, Electronics Technology and Computer Technology. In addition, Nikhef has departments for Detector R&D and Physics Data Processing. There are workshops, laboratories, design and server rooms. Nikhef also houses and manages one of the major data exchanges in the network that connects researchers to experimental data at CERN, among others.