Thema 1

English follows Dutch

Inleiding over Nikhef als samenwerkingsverband tussen NWO-I en zes universiteiten. Informatie over Theorie en Experiment, alsmede Techniek. Maatschappelijke impact. Hoogtepunten deeltjes- en astrodeeltjesfysica. En de geschiedenis van Nikhef.

Introduction about Nikhef as a partnership between NWO-I and six universities. Information on Theory and Experiment, as well as Engineering. Societal Impact. Highlights of particle and astroparticle physics. And the history of Nikhef.