Thema 3

English follows Dutch

Versnellen en botsen

Deeltjesversnellers zijn cruciaal voor het verkennen van de deeltjeswereld. Door deeltjes met veel energie op elkaar te schieten wordt het krachtenspel op de allerkleinste schaal zichtbaar.

De botsingen produceren talloze wegvliegende deeltjes die signalen afgeven in de detectoren. Deze detectoren staan als een soort enorme digitale fotocamera om de plekken van de botsingen heen. Onderzoekers maken uit de sporen op wat er bij de botsingen in detail gebeurt en vergelijken dat met wat de theorie voorspelt.

Op CERN levert de reusachtige LHC-versneller botsende protonen of zware atoomkernen bij hoge energie. Nikhef is betrokken bij drie grote experimenten bij deze versneller: ATLAS, ALICE en LHCb. Deze drie experimenten kijken ieder op hun eigen manier en met andere onderzoeksvragen naar de botsingen.

Accelerating and colliding

Particle accelerators are crucial for exploring the particle world. Shooting particles at each other with high energy reveals the interplay of forces at the very smallest scale.

The collisions produce countless particles that fly away and create signals in the detectors. These detectors surround the collision locations somewhat like a huge digital camera. Researchers study the tracks to learn what happens at the collisions in detail, and then compare the results with what the theory predicts.

At CERN, the giant LHC accelerator delivers colliding protons or heavy atomic nuclei at high energy. Nikhef is involved in three major experiments at this accelerator: ATLAS, ALICE and LHCb. These three experiments each look at the collisions in their own way and with different research questions.