Thema 4

English follows Dutch

Signalen uit de kosmos

Deeltjes slaan soms met enorme energie in op de aarde en de atmosfeer, of vliegen er juist haast ongehinderd doorheen. En ook de ruimte zelf trilt waarneembaar. De vraag is wat de bronnen zijn van al deze kosmische deeltjes en golven, en hoe goed onze theorieën ze kunnen beschrijven.

Onderzoekers hebben deze kosmische processen niet in de hand, en zullen moeten afwachten wat zich aandient. Ze gebruiken vaak reusachtige detectoren, om zeldzame gebeurtenissen toch te kunnen opmerken. Deze detectoren staan meestal op afgelegen locaties, zodat ze geen last hebben van verstoringen.

Nikhef is wereldwijd actief in de astrodeeltjesfysica. In Argentinië werken onderzoekers aan het Pierre Auger observatorium voor kosmische straling. In de Middellandse Zee wordt op kilometers diepte de KM3NeT-neutrinotelescoop gebouwd. Onder een berg in Italië wacht de XENON-detector op binnenkomende donkere materiedeeltjes. De Virgo-detector bij Pisa meet subtiele zwaartekrachtsgolven van botsende zwarte gaten of neutronensterren in het heelal.

Signals from the cosmos

Particles sometimes strike the earth and atmosphere with enormous energy or, on the contrary, fly through it almost unhindered. And space itself also vibrates perceptibly. The question is what the sources of all these cosmic particles and waves are, and how well our theories can describe them.

Researchers do not control these cosmic processes, and must simply wait what presents itself. They often use giant detectors, to notice rare events anyway. These detectors are usually in remote locations, to avoid disturbances.

Nikhef is active in astroparticle physics worldwide. In Argentina, researchers are working on the Pierre Auger Observatory for cosmic rays. Deep in the Mediterranean Sea, the KM3NeT neutrino telescope is being built. Under an Italian mountain, the XENON detector waits for incoming dark matter particles. The Virgo detector near Pisa measures subtle gravitational waves from colliding black holes or neutron stars in the universe.